Kariera

Stanowisko
Opis stanowiska
Do pobrania
Aktualnie brak ofert pracy.

Wynajem

Obiekt do wynajęcia
Opis obiektu
Do pobrania
Aktualnie brak ofert wynajmu.

Przetargi

Data
Nazwa zadania
Do pobrania

do dnia 31.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITOROWANIEM OBIEKTU ZA POŚREDNICTWEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKI Walcownia Rur Silesia S.A.(WRS S.A.)

Teren i obiekty podlegające ochronie zlokalizowane są w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Stalmacha 8 i ulicy Srokowieckiej. Szczegóły zapytania w załączonych plikach.

Zapytanie ofertowe

pobierz

Załączniki

pobierz

Uzupełnienie z dnia 30.05

pobierz

do dnia 28.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Walcownia Rur Silesia S.A. zwraca się z prośbą do rzeczoznawców majątkowych o przedstawienie oferty na wykonanie wyceny rurociągu o średnicy dn = 200 mm, długości ~410 m wraz ze studzienką wodomierzową.
Przedmiot wyceny zlokalizowany jest w Siemianowicach  Śląskich przy ulicy Stalmacha.
Oferty wraz z proponowaną cena usługi, terminem jej realizacji oraz terminem związania z ofertą prosimy przesłać do 28.05.2019r. na adres e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny:
Walcownia Rur Silesia S.A. ul. Stalmacha 8,
41-100 Siemianowice Śląskie,
ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 7:00-15:00.
Informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania oględzin miejsca przebiegu wodociągu w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Stalmacha 8.
Numer telefonu do kontaktu: 508 342 683.
Oferty złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe

pobierz

do dnia 14.05.2019 r.

Walcownia Rur Silesia S.A. oferuje do sprzedaży maszyny i urządzenia wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do zezłomowania.
Szczegóły oferty oraz zdjęcia oferowanych maszyn i urządzeń znajdują się w załączniku.
W celu uniknięcia nieporozumień w zakresie jakości i ceny oferowanych przedmiotów, informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania oględzin w siedzibie WRS S.A. w Siemianowicach Śląskich. Numer telefonu do kontaktu : 508 342 683.

Oferta powinna zawierać :
– oświadczenie o posiadaniu aktualnych zezwoleń niezbędnych do zbierania, obrotu i transportu odpadów,
– oświadczenie o tym, że firma jest czynnym podatnikiem vat,
– proponowaną cenę zakupu netto,
– w przypadku maszyn wymagających demontażu, proponowaną za złom cenę netto oraz koszt demontażu.

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną oraz terminem związania z ofertą prosimy przesłać do 14.05.2019r. na adres e-mail : sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny :
Walcownia Rur Silesia S.A.,
ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie,
ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 7:00-15:00.
Oferty zakupu złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane. WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Opis szczegółowy.

pobierz

Oferta.

pobierz

do dnia 29.04.2019

W związku z wymianą samochodów służbowych Walcownia Rur Silesia S.A. oferuje do sprzedaży niżej wymienione samochody:
– samochód osobowy Ford Mondeo,
– samochód dostawczy Renault Kangoo Express.
Zdjęcia oraz szczegóły opisu samochodów w załączniku.
Informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonanie oględzin w siedzibie firmy WRS S.A.
Numer telefonu do kontaktu: 508 342 743
Sekretariat: 32 35 99 421, 511 790 315
Godziny oględzin samochodów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną prosimy przesyłać na adres email: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny:
Walcownia Rur Silesia S.A.
ul. Stalmacha 8
41-100 Siemianowice Śląskie
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie spółki w godzinach 7:00 – 15:00.
Termin składania ofert do dnia: 29.04.2019
Oferty zakupu złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
foto Ford foto Ford foto Renault foto Renault

Oferta

pobierz

Foto - Ford

pobierz

Foto - Renault

pobierz

do 18.04.2019

W związku z modernizacją zakładu Walcownia Rur Silesia S.A. oferuje do sprzedaży niżej wymienione maszyny i urządzenia:
piła tarczowa, piła ramowa, strugarka podłużna, dłutownica uniwersalna, strugarka poprzeczna, ostrzałka do pił tarczowych, zespół urządzeń młota sprężarkowego, dmuchawy wirnikowe, piec hartowniczy, zespół pieca samotokowo-przelotowego, zespół ciagarek L24, szlifierka malkus, zespół ciągarki drągowej, przerzutka podłużna, waga koszowa, suwnica z trawersą prostopadłą, wentylator promieniowy, Multicar skrzyniowy, wózek widłowy elektryczny, suwnica z trawersą ręczną.
Szczegóły oferty oraz zdjęcia oferowanych maszyn i urządzeń znajdują się w załączniku.
W celu uniknięcia nieporozumień w zakresie jakości i ceny oferowanych przedmiotów, informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania oględzin w siedzibie WRS S.A. w Siemianowicach Śląskich. Numer telefonu do kontaktu : 508 342 683.

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną oraz terminem związania z ofertą do 18.04.2019r. prosimy przesłać na adres e-mail : sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny : Walcownia Rur Silesia S.A., ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie, ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 7:00-15:00.

Oferta

pobierz

Wykaz

pobierz

do 15.03.2019

Dotyczy: przygotowania operatu przeciwpożarowego.

Jesteśmy producentem rur stalowych prowadzącym działalność zgodnie z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym ( Decyzja nr 211/0S/09 wraz ze zmianą Decyzja nr 2713/0S/2014)
W związku ustawą z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.1592), zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na wykonanie operatu przeciwpożarowego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.) zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnionego z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertę cenową uwzględniającą czas realizacji ( preferowany termin kwiecień/maj br.) proszę przesłać w terminie do dnia 15 marca 2019r. na adres:

Walcownia Rur Silesia S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie
Ul. P. Stalmacha 8

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nr tel.693 980 082


do dnia 15.03.2019

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego Walcowni Rur Silesia S.A. w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z art.14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.1592),

Podczas sporządzania oferty cenowej proszę o uwzględnienie konieczności zastosowania art.184 i 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799 z późn. zm.) w tym wykonania analizy wymagalności opracowania raportu początkowego w oparciu o istniejące dane wraz z odniesieniem do wymagań dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych technik dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie objętość wanien procesowych przekracza 30 m 3, zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, oraz posiadaniem stosownej wiedzy i doświadczenia, ofertę cenową wraz z proponowanym terminem realizacji proszę przesłać w terminie do dnia 15.03.2019 na adres :

Walcownia Rur Silesia S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie
Ul. P. Stalmacha 8

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nr tel.693 980 082


do 05.02.2019

Zapytanie ofertowe.

WRS S.A. to czołowy producent rur precyzyjnych w kraju. Podstawowymi urządzeniami do wytwarzania naszych wyrobów są ciągarki. Aktualnie awarii uległ generator prądu stałego typu LG 20.9 zasilający ciągarkę MM-10. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem o możliwość wykonania naprawy, przedmiotowego generatora i przedstawienie oferty cenowej za naprawę generatora prądu stałego typu  LG 20.9 – szczegóły w załączniku.

Szczegóły zapytania ofertowego.

pobierz

Załącznik.

pobierz

do 28.01.2019

Zapytanie ofertowe.

Jednym w wielu urządzeń pracujących w naszym zakładzie jest urządzenie służące do zakuwania na gorąco końców rur. Awarii uległa stacja hydrauliczna produkcji ORSTA hydraulik ( DDR) typu TGL służąca do sterowania napędów rolek wprowadzających rury w kowadełka zakuwarki.  
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z pytaniem o możliwość wykonania remontu lub modernizacji aktualnego układu hydraulicznego zasilającego siłownik  podnoszenia i opuszczania rolki dociskowej oraz zasilania silników hydraulicznych do kierunku obrotów lewych i prawych rolek dociskowych przy zakuwarce rur.

W przypadku zainteresowania naszym  zapytaniem, oraz posiadaniem stosownej wiedzy i doświadczenia, ofertę cenową wraz z proponowanym terminem realizacji  proszę przesłać w terminie do dnia 28.01.2019 na adres :
Walcownia Rur Silesia S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie
Ul. P. Stalmacha 8

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt z nr tel. 508 342 683.

Zapytanie ofertowe

pobierz

do 19.11.2018r

Szanowni Państwo.

Walcownia Rur Silesia S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu połączonego z modernizacją systemu podnoszenia i regulacji rolek dla prostownicy skośno-rolkowej P603.

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pobierz

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

pobierz

ZAŁĄCZNIK

pobierz

ZAŁĄCZNIK

pobierz

no later than 31.12.2018, 16:00 hours

Sale of the Mannesmann seamless tube technological line. Machinery has not been operated yet and the start-up has not been performed.

Details

pobierz

do 31.12.2018

Sprzedaż ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna. Urządzenia dotąd nieużywane, przed rozruchem technologicznym.

Szczegóły

pobierz

do 04.10.2018

Szanowni Państwo.

Walcownia Rur Silesia S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej pieca/pieców samotokowo-przelotowych, zlokalizowanych przy Spółce przy ulicy Stalmacha 8 w Siemianowicach Śląskich, oraz określenie możliwości i zasadności kontynuowania użytkowania urządzenia/urządzeń.

Szczegółowy opis ekspertyzy w pliku PDF.

Szczegóły ekspertyzy

pobierz

od 18.09.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA NOWEGO WODOCIĄGU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO.

Prosimy o przedstawianie ofert cenowo – terminowych na wykonanie nowego wewnątrzzakładowego wodociągu. Więcej informacji w załączniku PDF.

 

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 24.09.2018

Szanowni Państwo.

W związku z modernizacją zakładu WRS S.A. oferuje do sprzedaży złom stalowy z demontażu mufli chłodzących pieca samotokowo – przelotowego  (szczegóły i zdjęcia w załączeniu). Szacowana ilość złomu to ok. 30 Mg.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
-demontaż elementów stalowych (mufli) i zakup złomu,
– bądź wyłącznie na zakup złomu.
W celu uniknięcia nieporozumień względem jakości złomu oraz oferowanej ceny, informujemy o  możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania wizji lokalnej miejsca załadunku i oferowanego złomu. Nr telefonu do kontaktu: 508 342 683.

Szczegóły oferty

pobierz

Załącznik

pobierz

Validity period 13.07.2018

Dear Sir/Madam.

We are a leading Polish producer of steel cold drawn tubes. For the time being we are looking to buy a precision and efficient device for cutting steel tubes. The main assignment for the newly bought machine (automating cutting line) will be cutting tubes into sleeves and straight pieces long up to 3 m.
We kindly ask you to send us your quotation for automatic tube cutting machine mentioned above.

Details

pobierz

do 13.07.2018

Szanowni Państwo.

Jesteśmy w Polsce wiodącym producentem rur stalowych, ciągnionych na zimno. Aktualnie Spółka nasza poszukuje do zakupu precyzyjnego, wydajnego  urządzenia do cięcia rur stalowych. Głównym zadaniem nowo zakupionego urządzenia (automatu-linii) będzie cięcie rur na tuleje oraz odcinki proste poniżej 3 m.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo – terminowej na sprzedaż automatycznego urządzenia do cięcia rur.

Szczegóły

pobierz

do 14.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITOROWANIEM OBIEKTU ZA POŚREDNICTWEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKI Walcownia Rur Silesia S.A.(WRS S.A.)

Teren i obiekty podlegające ochronie zlokalizowane są w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Stalmacha 8 i ulicy Srokowieckiej. Szczegóły zapytania w załączonym pliku.

Szczegóły oferty.

pobierz

do 25.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA INWENTARYZACJI PRZEBIEGU CZYNNEGO KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Prosimy o przedstawianie ofert cenowych na wykonanie inwentaryzacji przebiegu czynnego kabla elektroenergetycznego kV 3 x 240 mm²

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 05.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP AUTOMATU DO CIĘCIA RUR NA TULEJE.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo – terminowej na sprzedaż automatycznego urządzenia do cięcia rur.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

dnia 04.07.2018

Walcownia Rur Silesia S.A. informuje iż postępowanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia do cięcia rur stalowych zostało zakończone bez rozstrzygnięcia.


do 15.05.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA STEROWANIA RADIOWEGO SUWNICY POMOSTOWEJ

Prosimy o przedstawianie ofert cenowych na wykonanie sterowania radiowego suwnicy pomostowej dla napędu jazdy mostem i udźwigu.

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 05.04.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE MALOWANIA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Prosimy o przedstawianie ofert cenowych na malowanie i uzupełnienie tynków ściany frontowej budynku administracyjnego.

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 12.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE NAPRAW DACHÓW HAL PRODUKCYJNYCH

Prosimy o przedstawianie ofert cenowych na wykonanie napraw od 2000 do 3000 m2 dachów hal produkcyjnych. Wszystie niebędne informacje można znaleźć w załączniku PDF.

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 12.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE LAMP WYKONANYCH W TECHNOLOGII LED

W związku z planowaną wymianą oświetlenia w  hali produkcyjnej  prosimy o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na zakup  6 szt. lamp ledowych . Więcej informacji w załączniku PDF.

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Walcownia Rur Silesia S.A. w Siemianowicach Śląskich zaprasza do udziału w konkursie ofert na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych obejmujących opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu badawczo-rozwojowego polegającego na przygotowaniu i realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z nowymi produktami Spółki.

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 22.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE AKUMULATOROWEGO WÓZKA PLATFORMOWEGO

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wózek platformowy akumulatorowy z kabiną. Wózek może być nowy lub po remoncie.

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 28.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH SPÓŁKI WALCOWANIA RUR SILESIA S.A.

Prosimy o przedstawienie oferty na sprzątnie pomieszczeń biurowych i socjalnych w trzech budynkach Walcowni Rur Silesia S.A. wg wyszczególnienia znajdującego się w załączniku PDF.

 

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 31.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAKUPU DWÓCH SAMOCHODÓW SEGMENTU D

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym, w związku z zakupem dwóch nowych samochodów dla naszego przedsiębiorstwa. Wszystkie informacje dotyczące postępowania i wymogów technicznych oferty dostępne są w załączniku PDF.

 

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 19.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP HONOWNICY DO RUR

Jesteśmy w Polsce wiodącym producentem rur stalowych, ciągnionych na zimno. Aktualna sytuacja gospodarcza pozwoliła nam, na podjęcie decyzji o zakupie urządzenia do honowania rur.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na sprzedaż honownicy (preferowana automatyczna lub CNC).

Szczegóły oferty w pliku PDF

Dodatkowe Informacje

pobierz

to 19.01.2018

REQUEST FOR PROPOSAL – TUBE HONING MACHINE

We are leading Polish producer of steel cold frawn tubes. It is our intention to complete our machine park with a tube honing machine, preferably automatic or CNC.

Details in the file PDF

Additional information

pobierz

od 11.10.2017r.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż 7 grzałek elektrycznych 

Prosimy o przedstawienie oferty na sprzedaż 7 grzałek elektrycznych (na 21 potrzebnych) o mocy 6kW na nap. 3x 400 V w obudowie porcelanowej.
Dane obudowy: L = 1600 mm; Øzew = 55mm; zanurzenie 1150 mm;
Wymagania: praca w roztworze kwasu siarkowego o stężeniu 16% o temp. 60°C
Grzałki te winny zastąpić uszkodzone grzałki firmy ROTKAPPE o symbolu B-PS 1600/6,0-400
Ds. dane spisane z jednej z uszkodzonych grzałek: Art.-Nr 1007079001; P=6000 W; U=400 V3~; IP 65

W ofercie prosimy podać:
-cenę za sztukę
-czas realizacji od momentu złożenia zamówienia
-forma płatności
-warunki dostawy

W kolejnych miesiącach chcemy zakupić pozostałych 14 grzałek.

Informacje dodatkowe

pobierz