Przetargi

Data
Nazwa zadania
Do pobrania

dnia 05.03.2020 do 13.03.2020

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na zakup stojaków na rury

Likwidator Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (WRS) zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia pisemnych ofert na zakup całości lub części stojaków na rury, stanowiących wyposażenie hal produkcyjnych WRS, zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Stalmacha 8, w łącznej ilości ponad 500 sztuk. Ofertę należy złożyć elektronicznie, zabezpieczoną hasłem, na adres e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl. Hasło należy przesłać na adres e-mail: blapuszynska@tfsilesia.pl. Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie do składania ofert

pobierz

Mapa - lokalizacja stojaków

pobierz

do 10 stycznia 2020r. do godz.12.00

Likwidator Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ogłasza

DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LINII PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI PRECYZYJNYCH RUR ZIMNOCIĄGNIONYCH, ZAKŁADU UTRZYMANIA RUCHU ORAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI

Ogłoszenie

pobierz

Załącznik 1

pobierz

Załącznik 2

pobierz

Załącznik 3

pobierz

do 24 stycznia 2020r.

Oferta sprzedaży

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert na zakup posiadanych zapasów drutu nawojowego i materiałów izolacyjnych (w postaci koszulek, preszpanu, tereszpanu, tekstolitu) oraz przewodów miedzianych. W załączeniu dokumentacja fotograficzna przedstawiająca oferowane do sprzedaży elementy.
Proponowany do zbycia asortyment można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty (do dnia 24.01.2020r.). Numer telefonu do kontaktu: 693 980 082 lub 508 342 747.
Oferta powinna zawierać:
– proponowaną cenę za 1 kg, w przypadku drutu nawojowego (łącznie z rolką nawojową) i przewodów miedzianych, lub
– cenę za całość materiałów izolacyjnych.

Oferta winna obejmować cenę zakupu całości konkretnego asortymentu wystawionego na sprzedaż (szacowana waga drutu nawojowego ok 350-450 kg, przewodów miedzianych ok 150 kg) i zawierać cenę za 1 kg. Załadunek oraz transport zakupionego materiału leży po stronie kupującego.
Termin związania ofertą wynosi 7 dni roboczych.
Termin składania ofert – 24 stycznia 2020r.
Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną prosimy przesłać do 24 stycznia 2020 roku na adres e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny: Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie. Ofertę można również złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, w godzinach pracy, tj. od 7:00 do 15:00.
Oferty zakupu złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Załącznik

pobierz

do 25 stycznia 2020r. godz.14:00

Oferta sprzedaży

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert na zakup zapasów wyrobów gotowych oraz rur wsadowych. Szczegółowe zestawienie rur oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej oferty.
Proponowane do zbycia zapasy można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich w godzinach od 7:30 do 14:30, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.
Numer telefonu kom. do kontaktu: 608 357 301.
Załadunek zakupionego materiału leży po stronie kupującego.

Oferta powinna zawierać:

1) łączną cenę za wszystkie oferowane zapasy (wyroby gotowe i rury wsadowe) nie niższą niż 1 070 000,00 zł netto,
lub
2) łączną cenę za wyroby gotowe, nie niższą niż 437 400,00 zł netto,
lub
3) łączną cenę za rury wsadowe, nie niższą niż 636 100,00 zł netto

Oferty na zakup całości będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Koszt załadunku i transportu leży po stronie kupującego. Płatność przed odbiorem.
Termin związania ofertą wynosi 5 dni roboczych.
Termin składania ofert – 25 stycznia 2020r. do godz. 1400.
Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną prosimy przesłać do 25 stycznia 2020 roku, na adres e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny: Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie.
Ofertę można również złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, w godzinach pracy, tj. od 7:00 do 15:00.
Oferty zakupu złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.


16-17.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Walcownia Rur Silesia S.A. zaprasza do zapoznania się z asortymentem i zakupu z wolnej ręki przyrządów i narzędzi pomiarowych w postaci:
a) suwmiarek,
b) mikromierzy,
c) średnicówek mikrometrycznych,
d) średnicówek zegarowych,
e) płytek wzorcowych,
f) kątomierzy uniwersalnych,
g) wysokościomierzy traserskich,
h) grubościomierzy,

Przyrządy były wykorzystywane do precyzyjnej kontroli produkowanych wyrobów. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

Oględziny i sprzedaż zostaną przeprowadzone siedzibie WRS, w Siemianowicach Śląskich przy ul. P. Stalmacha 8, w dniach 16 i 17 stycznia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 na poniższych zasadach:

 1. pierwszeństwo zakupu mają kontrahenci proponujący nabycie całości danego asortymentu,
 2. ceny rażąco odbiegające od ofert rynkowych nie będą brane pod uwagę;
 3. asortyment sprzedany w pierwszym dniu sprzedaży zostaje wyłączony ze sprzedaży w dniu kolejnym;
 4. płatność gotówką przed odbiorem,
 5. nabywca towaru nabywa go bez gwarancji i rękojmi.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do zakupu. Informacje w sekretariacie WRS pod numerem tel. 32 35 99 421
WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenie oferty zakupu w przypadku niezadowalającej ceny.


do dnia 18.12.2019r.

Oferta sprzedaży

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert na zakup posiadanych zapasów drutu nawojowego i materiałów izolacyjnych (w postaci koszulek, preszpanu, tereszpanu, tekstolitu) oraz przewodów miedzianych. W załączeniu dokumentacja fotograficzna przedstawiająca oferowane do sprzedaży elementy.
Proponowany do zbycia asortyment można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty (do dnia 18.12.2019r.).
Numer telefonu do kontaktu: 693 980 082 lub 508 342 747.
Szczegóły oferty w załączniku.

Oferty

pobierz

Fotografie

pobierz

do 18 grudnia 2019 r. godzina 12:00

Oferta sprzedaży

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert na zakup elementów wyposażenia narzędziowni, tj. m.in.:

 • – noże tokarskie,
 • – wiertła,
 • – narzynki,
 • – gwintowniki,
 • – frezy itp.,
 • – oraz proste narzędzia ślusarskie typu: klucze, pilniki itp.

W skład oferty nie wchodzą elementy dodatkowego wyposażenia obrabiarek. Nie oferujemy do sprzedaży pojedynczych narzędzi.

Posiadane na stanie narzędzia wykazują różne stany zużycia. W załączeniu dokumentacja fotograficzna przedstawiająca oferowane do sprzedaży elementy.

Proponowane do zbycia narzędzia można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty (do dnia 17.12.2019r.). Numer telefonu do kontaktu: 608 357 301 lub 512 344 493 .

Oferta

pobierz

Foto

pobierz

do 18.12.2019 r. godz.12:00

Oferta sprzedaży

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert na zakup zapasów wyrobów gotowych oraz rur wsadowych. Szczegółowe zestawienie rur oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej oferty i jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.wrsilesia.pl .
Proponowane do zbycia zapasy można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Numer telefonu kom. do kontaktu: 608 357 301.

Oferta

pobierz

do 13 grudnia 2019 r.

Oferta sprzedaży

W związku z likwidacją Spółki niniejszym informuję, iż oferujemy do zakupu narzędzia w postaci ściernic diamentowych, trzpieniowych oraz otworowych wykorzystywanych do naprawy ciągadeł. Ściernice są nowe, nieużywane. W załączeniu nr 2 kilka zdjęć oferowanych ściernic. W załączeniu 1 przedstawiono zestawienie posiadanych do sprzedaży narzędzi w postaci ściernic.

Oferta i zestawienie

pobierz

Załącznik 2

pobierz

do 9.12.2019 godz.12:00

Oferta sprzedaży

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert na zakup elementów napędów i urządzeń elektrycznych, w tym silników elektrycznych.
Proponowane do zbycia silniki można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Numer telefonu kom. do kontaktu: 608 357 301.

Zapytanie ofertowe

pobierz

do 15.11.2019r.

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (WRS) oferuje do sprzedaży wymienione maszyny i urządzenia wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do zezłomowania, jak również inne elementy maszyn i instalacji, zakwalifikowane jako złom mieszany.

Informujemy o możliwości dokonania oględzin oferowanego materiału w siedzibie WRS w Siemianowicach Śląskich, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Kontakt pod numerem telefonu: 693 980 082.

Zapytanie ofertowe

pobierz

do dnia 24 października 2019 r. do godziny 14:00

OFERTA SPRZEDAŻY

 

W związku z likwidacją Spółki ogłaszam sprzedaż, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej oferty, składników majątku spółki. Wśród wystawionych do sprzedaży są:

– elementy osprzętu technologicznego do procesu przeciągania rur (ciągadła, trzpienie),
– elementy napędów i urządzeń elektrycznych,
– elementy napędów i urządzeń mechanicznych,
– wyposażenie magazynu narzędziowni,
– wyposażenie magazynów części zamiennych.

Oferta

pobierz

Załącznik

pobierz

do 15 listopada 2019 r., do godz. 12.00

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Linii produkcyjnej do produkcji precyzyjnych rur zimnociągnionych oraz zakładu utrzymania ruchu, wchodzących w skład masy likwidacyjnej
Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Likwidator Walcowni Rur Silesia SA w likwidacji (WRS) informuje, że w dniu 27 października 2019 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na zbycie linii produkcyjnej oraz urządzeń związanych z utrzymaniem działalności produkcyjnej (zakład utrzymania ruchu), wchodzących w skład masy likwidacyjnej WRS. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 listopada 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z brakiem ofert przetarg został zakończony bez rozstrzygnięcia.


do 25.10.2019r.

Dot. sprzedaży złomu węglika spiekanego z ciągadeł bez lutu

Oferujemy do sprzedaży złom z węglika spiekanego bez lutu:
Łączna waga :                                  ok. 38 kg
Transport :                                       odbiór własny
Termin odbioru :                            od 28.10.2019 do 30.10.2019r.
Miejsce odbioru :                            Siemianowice Śląskie, ul. Slalmacha 8
Warunki płatności :                        zapłata przy odbiorze
Termin ważności Państwa oferty: do 30.10.2019r.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie Państwa oferty, która powinna zawierać:

 • zgodę na w/w warunki transakcji,
 • dokumenty Państwa firmy: NIP, REGON, KRS, zezwolenia niezbędne do zbierania, obrotu i transportu odpadów oraz zaświadczenie o tym, że Państwa firma jest czynnym płatnikiemVAT,
 • proponowaną cenę zakupu,
 • termin ważności Państwa oferty.

Oferta Państwa Firmy winna wpłynąć na adres: sekretariat@wrsilesia.pl lub w kopercie z dopiskiem „węglik spiekany-złom) na adres Spółki w terminie do dnia 25.10.2019r.
Oferty zgłoszone po tym terminie oraz nie spełniające podanych powyżej warunków zgłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania procedury sprzedaży

Oferta

pobierz

do 25.10.2019 r.

W związku z przewidywaną sprzedażą złomu w postaci wiórów oraz taśm stalowych informujemy, że istnieje możliwość przystąpienia Państwa Firmy do konkursu ofert na zakup tegoż złomu.

Przedmiot oferty :             wióry i taśmy stalowe
Oferowane ilości :

 • wióry :   1,5 – 2,0 Mg
 • taśmy :   1,0 – 2,0 Mg

Termin odbioru :                                  25 – 30.10.2019 r.
Forma odbioru :                                   odbiór własny
Miejsce odbioru :                                 Siemianowice Śląskie, ul. P. Stalmacha 8
Warunki płatności :                              zapłata przy odbiorze

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • zgodę na w/w warunki transakcji,
 • proponowane ceny zakupu netto,
 • oświadczenie o posiadaniu aktualnych zezwoleń niezbędnych do zbierania, obrotu i transportu odpadów oraz o tym, że Państwa firma jest czynnym podatnikiem VAT,
 • zobowiązanie do dostarczenia do Walcowni Rur Silesia S.A. dokumentów potwierdzających recykling lub odzysk zakupionego złomu w postaci taśm – kod odpadu 150104 (kwity DPR lub DPO) w terminie do końca listopada 2019 roku.

Po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych, istnieje możliwość obejrzenia oferowanego materiału – tel. nr 693 980 082
W związku z powyższym zakupiony złom nie będzie podlegał reklamacji.
Oferta znajdująca się w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na zakup wiórów i taśm” winna wpłynąć do siedziby Walcowni Rur Silesia S.A. do dnia 25.10.2019   do godz. 12,00.
Oferty zgłoszone po tym terminie oraz nie spełniające podanych powyżej warunków zgłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania procedury sprzedaży.

Oferta

pobierz

do dnia 31.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITOROWANIEM OBIEKTU ZA POŚREDNICTWEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKI Walcownia Rur Silesia S.A.(WRS S.A.)

Teren i obiekty podlegające ochronie zlokalizowane są w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Stalmacha 8 i ulicy Srokowieckiej. Szczegóły zapytania w załączonych plikach.

Zapytanie ofertowe

pobierz

Załączniki

pobierz

Uzupełnienie z dnia 30.05

pobierz

do dnia 28.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Walcownia Rur Silesia S.A. zwraca się z prośbą do rzeczoznawców majątkowych o przedstawienie oferty na wykonanie wyceny rurociągu o średnicy dn = 200 mm, długości ~410 m wraz ze studzienką wodomierzową.
Przedmiot wyceny zlokalizowany jest w Siemianowicach  Śląskich przy ulicy Stalmacha.
Oferty wraz z proponowaną cena usługi, terminem jej realizacji oraz terminem związania z ofertą prosimy przesłać do 28.05.2019r. na adres e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny:
Walcownia Rur Silesia S.A. ul. Stalmacha 8,
41-100 Siemianowice Śląskie,
ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 7:00-15:00.
Informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania oględzin miejsca przebiegu wodociągu w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Stalmacha 8.
Numer telefonu do kontaktu: 508 342 683.
Oferty złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe

pobierz

do dnia 14.05.2019 r.

Walcownia Rur Silesia S.A. oferuje do sprzedaży maszyny i urządzenia wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do zezłomowania.
Szczegóły oferty oraz zdjęcia oferowanych maszyn i urządzeń znajdują się w załączniku.
W celu uniknięcia nieporozumień w zakresie jakości i ceny oferowanych przedmiotów, informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania oględzin w siedzibie WRS S.A. w Siemianowicach Śląskich. Numer telefonu do kontaktu : 508 342 683.

Oferta powinna zawierać :
– oświadczenie o posiadaniu aktualnych zezwoleń niezbędnych do zbierania, obrotu i transportu odpadów,
– oświadczenie o tym, że firma jest czynnym podatnikiem vat,
– proponowaną cenę zakupu netto,
– w przypadku maszyn wymagających demontażu, proponowaną za złom cenę netto oraz koszt demontażu.

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną oraz terminem związania z ofertą prosimy przesłać do 14.05.2019r. na adres e-mail : sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny :
Walcownia Rur Silesia S.A.,
ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie,
ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 7:00-15:00.
Oferty zakupu złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane. WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Opis szczegółowy.

pobierz

Oferta.

pobierz

do dnia 29.04.2019

W związku z wymianą samochodów służbowych Walcownia Rur Silesia S.A. oferuje do sprzedaży niżej wymienione samochody:
– samochód osobowy Ford Mondeo,
– samochód dostawczy Renault Kangoo Express.
Zdjęcia oraz szczegóły opisu samochodów w załączniku.
Informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonanie oględzin w siedzibie firmy WRS S.A.
Numer telefonu do kontaktu: 508 342 743
Sekretariat: 32 35 99 421, 511 790 315
Godziny oględzin samochodów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną prosimy przesyłać na adres email: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny:
Walcownia Rur Silesia S.A.
ul. Stalmacha 8
41-100 Siemianowice Śląskie
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie spółki w godzinach 7:00 – 15:00.
Termin składania ofert do dnia: 29.04.2019
Oferty zakupu złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
foto Ford foto Ford foto Renault foto Renault

Oferta

pobierz

Foto - Ford

pobierz

Foto - Renault

pobierz

do 18.04.2019

W związku z modernizacją zakładu Walcownia Rur Silesia S.A. oferuje do sprzedaży niżej wymienione maszyny i urządzenia:
piła tarczowa, piła ramowa, strugarka podłużna, dłutownica uniwersalna, strugarka poprzeczna, ostrzałka do pił tarczowych, zespół urządzeń młota sprężarkowego, dmuchawy wirnikowe, piec hartowniczy, zespół pieca samotokowo-przelotowego, zespół ciagarek L24, szlifierka malkus, zespół ciągarki drągowej, przerzutka podłużna, waga koszowa, suwnica z trawersą prostopadłą, wentylator promieniowy, Multicar skrzyniowy, wózek widłowy elektryczny, suwnica z trawersą ręczną.
Szczegóły oferty oraz zdjęcia oferowanych maszyn i urządzeń znajdują się w załączniku.
W celu uniknięcia nieporozumień w zakresie jakości i ceny oferowanych przedmiotów, informujemy o możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania oględzin w siedzibie WRS S.A. w Siemianowicach Śląskich. Numer telefonu do kontaktu : 508 342 683.

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną oraz terminem związania z ofertą do 18.04.2019r. prosimy przesłać na adres e-mail : sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny : Walcownia Rur Silesia S.A., ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie, ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 7:00-15:00.

Oferta

pobierz

Wykaz

pobierz

do 15.03.2019

Dotyczy: przygotowania operatu przeciwpożarowego.

Jesteśmy producentem rur stalowych prowadzącym działalność zgodnie z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym ( Decyzja nr 211/0S/09 wraz ze zmianą Decyzja nr 2713/0S/2014)
W związku ustawą z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.1592), zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na wykonanie operatu przeciwpożarowego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.) zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnionego z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertę cenową uwzględniającą czas realizacji ( preferowany termin kwiecień/maj br.) proszę przesłać w terminie do dnia 15 marca 2019r. na adres:

Walcownia Rur Silesia S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie
Ul. P. Stalmacha 8

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nr tel.693 980 082


do dnia 15.03.2019

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego Walcowni Rur Silesia S.A. w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z art.14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.1592),

Podczas sporządzania oferty cenowej proszę o uwzględnienie konieczności zastosowania art.184 i 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799 z późn. zm.) w tym wykonania analizy wymagalności opracowania raportu początkowego w oparciu o istniejące dane wraz z odniesieniem do wymagań dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych technik dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie objętość wanien procesowych przekracza 30 m 3, zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, oraz posiadaniem stosownej wiedzy i doświadczenia, ofertę cenową wraz z proponowanym terminem realizacji proszę przesłać w terminie do dnia 15.03.2019 na adres :

Walcownia Rur Silesia S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie
Ul. P. Stalmacha 8

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nr tel.693 980 082


do 05.02.2019

Zapytanie ofertowe.

WRS S.A. to czołowy producent rur precyzyjnych w kraju. Podstawowymi urządzeniami do wytwarzania naszych wyrobów są ciągarki. Aktualnie awarii uległ generator prądu stałego typu LG 20.9 zasilający ciągarkę MM-10. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem o możliwość wykonania naprawy, przedmiotowego generatora i przedstawienie oferty cenowej za naprawę generatora prądu stałego typu  LG 20.9 – szczegóły w załączniku.

Szczegóły zapytania ofertowego.

pobierz

Załącznik.

pobierz

do 28.01.2019

Zapytanie ofertowe.

Jednym w wielu urządzeń pracujących w naszym zakładzie jest urządzenie służące do zakuwania na gorąco końców rur. Awarii uległa stacja hydrauliczna produkcji ORSTA hydraulik ( DDR) typu TGL służąca do sterowania napędów rolek wprowadzających rury w kowadełka zakuwarki.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z pytaniem o możliwość wykonania remontu lub modernizacji aktualnego układu hydraulicznego zasilającego siłownik  podnoszenia i opuszczania rolki dociskowej oraz zasilania silników hydraulicznych do kierunku obrotów lewych i prawych rolek dociskowych przy zakuwarce rur.

W przypadku zainteresowania naszym  zapytaniem, oraz posiadaniem stosownej wiedzy i doświadczenia, ofertę cenową wraz z proponowanym terminem realizacji  proszę przesłać w terminie do dnia 28.01.2019 na adres :
Walcownia Rur Silesia S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie
Ul. P. Stalmacha 8

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt z nr tel. 508 342 683.

Zapytanie ofertowe

pobierz

do 19.11.2018r

Szanowni Państwo.

Walcownia Rur Silesia S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu połączonego z modernizacją systemu podnoszenia i regulacji rolek dla prostownicy skośno-rolkowej P603.

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pobierz

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

pobierz

ZAŁĄCZNIK

pobierz

ZAŁĄCZNIK

pobierz

no later than 31.12.2018, 16:00 hours

Sale of the Mannesmann seamless tube technological line. Machinery has not been operated yet and the start-up has not been performed.

Details

pobierz

do 31.12.2018

Sprzedaż ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna. Urządzenia dotąd nieużywane, przed rozruchem technologicznym.

Szczegóły

pobierz

do 04.10.2018

Szanowni Państwo.

Walcownia Rur Silesia S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej pieca/pieców samotokowo-przelotowych, zlokalizowanych przy Spółce przy ulicy Stalmacha 8 w Siemianowicach Śląskich, oraz określenie możliwości i zasadności kontynuowania użytkowania urządzenia/urządzeń.

Szczegółowy opis ekspertyzy w pliku PDF.

Szczegóły ekspertyzy

pobierz

od 18.09.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA NOWEGO WODOCIĄGU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO.

Prosimy o przedstawianie ofert cenowo – terminowych na wykonanie nowego wewnątrzzakładowego wodociągu. Więcej informacji w załączniku PDF.

 

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 24.09.2018

Szanowni Państwo.

W związku z modernizacją zakładu WRS S.A. oferuje do sprzedaży złom stalowy z demontażu mufli chłodzących pieca samotokowo – przelotowego  (szczegóły i zdjęcia w załączeniu). Szacowana ilość złomu to ok. 30 Mg.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
-demontaż elementów stalowych (mufli) i zakup złomu,
– bądź wyłącznie na zakup złomu.
W celu uniknięcia nieporozumień względem jakości złomu oraz oferowanej ceny, informujemy o  możliwości (po wcześniejszych ustaleniach) dokonania wizji lokalnej miejsca załadunku i oferowanego złomu. Nr telefonu do kontaktu: 508 342 683.

Szczegóły oferty

pobierz

Załącznik

pobierz

Validity period 13.07.2018

Dear Sir/Madam.

We are a leading Polish producer of steel cold drawn tubes. For the time being we are looking to buy a precision and efficient device for cutting steel tubes. The main assignment for the newly bought machine (automating cutting line) will be cutting tubes into sleeves and straight pieces long up to 3 m.
We kindly ask you to send us your quotation for automatic tube cutting machine mentioned above.

Details

pobierz

do 13.07.2018

Szanowni Państwo.

Jesteśmy w Polsce wiodącym producentem rur stalowych, ciągnionych na zimno. Aktualnie Spółka nasza poszukuje do zakupu precyzyjnego, wydajnego  urządzenia do cięcia rur stalowych. Głównym zadaniem nowo zakupionego urządzenia (automatu-linii) będzie cięcie rur na tuleje oraz odcinki proste poniżej 3 m.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo – terminowej na sprzedaż automatycznego urządzenia do cięcia rur.

Szczegóły

pobierz

do 14.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITOROWANIEM OBIEKTU ZA POŚREDNICTWEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKI Walcownia Rur Silesia S.A.(WRS S.A.)

Teren i obiekty podlegające ochronie zlokalizowane są w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Stalmacha 8 i ulicy Srokowieckiej. Szczegóły zapytania w załączonym pliku.

Szczegóły oferty.

pobierz

do 25.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA INWENTARYZACJI PRZEBIEGU CZYNNEGO KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Prosimy o przedstawianie ofert cenowych na wykonanie inwentaryzacji przebiegu czynnego kabla elektroenergetycznego kV 3 x 240 mm²

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

do 05.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP AUTOMATU DO CIĘCIA RUR NA TULEJE.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowo – terminowej na sprzedaż automatycznego urządzenia do cięcia rur.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

pobierz

dnia 04.07.2018

Walcownia Rur Silesia S.A. informuje iż postępowanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia do cięcia rur stalowych zostało zakończone bez rozstrzygnięcia.