Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walcowni Rur Silesia S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (WRS), podjęło Uchwałę nr 1 o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Z dniem otwarcia likwidacji wszystkie czynności związane z działalnością spółki wykonuje likwidator powołany Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WRS S.A. .