Siedziba firmy

WALCOWNIA RUR SILESIA S.A.
w likwidacji
ul. Stalmacha 8
41-100 Siemianowice Śląskie

 

Likwidator
Beata Łapuszyńska

NIP: 643-170-42-23
REGON: 240555870
Numer KRS: 0000276980

Sąd Rejonowy w Katowicach
– Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego:
102 500,00 zł